Viagra Professional Online

Vad är VIAGRA Professional?

Viagra Professional är ett generiskt läkemedel baserat på sildenafil citrate, en komponent som härrörde från Pfizers Viagra®. Viagra Professional är en blå-färgade rombformade-formade piller med 100 mg dos.

Baserat på samma aktiva ingrediens är den enda skillnaden från den äkta Viagra® som Viagra Professional levereras i en sublinguala form. Sublingual läkemedel är kända för att arbeta snabbt och därmed få en snabb respons.

Som andra sildenafilcitratmærker på marknaden är Viagra Professional, en pde-5-enzymhæmmer, som avser att behandla erektil dysfunktion. Verkningsmekanismen är i grunden en afslappning av glatt muskulatur och ökar blodflödet i penis vävnad genom att hämma PDE5.

Viagra Professional produceras av läkemedelsföretagen Cipla och Ranbaxy har varit ett alternativt val av tyger för erektil dysfunktion. Det säljs i online-apotek, mestadels olagligt, och är ännu inte godkänts av den aktivism som det inspirerade för behandling av erektil dysfunktion.

Vem kan ta Viagra Professional?

Viagra Professional är indicerat för män, 18 år och över, som har varit officiellt diagnosen erektil dysfunktion.

Hur är Viagra Professional tagit?

Varje 100 mg tablett bör tas sublinguelt, utan vatten, 30 minuter innan den förväntade samlag. Normalt tar det 15 minuter till läkemedel för att få effekt, och effekterna kan pågå i upp till 6 timmar. Detta läkemedel är inte för alla patienter med erektil dysfunktion.

Läkemedlet tas som behövs.

Försiktighetsåtgärder innan du börjar ta Viagra Professional

Patienter måste vara medvetna om att detta läkemedel kan förvärra och försvåra andra villkor för en patient lider av. Noggrann administration måste följas.

Det måste vara speciell varning till patienter som har hjerteanomalier, lever-och njursjukdomar, blodtryksproblemer och diabetese, sår på andra receptbelagda läkemedel eller genomgått operation.

Alternativ behandling är individuell. Läkare kan överväga lämpliga läkemedel beroende på svårighetsgraden av erektil dysfunktion och andra underliggande sjukdomar.
Vissa läkemedel kan ha inaktiva interaktion med sildenafil citrate, en aktiv komponent i Viagra. Läkemedelsinteraktion kan vara potentiellt livshotande.

Viagra Professional kan störa effekten av andra läkemedel såsom antibiotika, antivirala medel, SRRI klass av antidepressiva läkemedel, och vedligeholdelsesmedicin av högt blodtryck.
Patienter kan på något sätt vara allergisk mot vissa ingredienser i denna medicinering. Vanligaste symtomen på allergi är klåda, förtjockning eller svullnad av läppar, tunga och mun.

Fet mat kan minska styrkan av Viagra Professional. Patienter bör inte ta mer än vad läkaren har ordinerat. Dubbel dos rekommenderas inte.

Det rekommenderas inte till patienter på samma tid med hjälp av andra libidoforøgelsesmidler.

Rekommenderas inte att användas som en följd av alkohol. Alkohol kan förändra effekten av läkemedlet och kan orsaka allvarlig medicinsk händelse.

Detta läkemedel har inte testats och visat sig licensmyndigheder. Potentiella risker-och säkerhetsrisker som kommer med ämnen som inte uttryckligen gett sitt godkännande.

Vanliga biverkningar

Rapporterade biverkningar för detta läkemedel inkludera, men är inte begränsade till, följande:

  1. Allergier
  2. Influensa-liknande symtom
  3. Bakom och buksmärta
  4. Illamående och kräkningar
  5. Spolning
  6. Huvudvärk

Vissa patienter som rapporterade biverkningar som varade, och det är mycket ovanligt.

Avbrott av detta läkemedel rekommenderas, när en patient upplever problem med svårighet att andas, hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm, plötslig eller totalt syn-och hörselnedsättning, priapism, och andra potentiellt skadliga effekter.

Sundhedsmyndigheden att kontakta när överdosering och toxicitet är misstänkt.

Ingen licensierad läkare kommer att ordinera läkemedel som inte är godkända av Food and Drug Administration.

För korrekt behandling av erektil dysfunktion och andra könsspecifika villkor läkare den första möjligheten för professionell åsikt. Selvmedicinerende är mycket missmodig.